Zoeken
1.Een karveel gebouwd vrachtschip, Lelystad
Op kavel A 94 in Oostelijk Flevoland, even ten zuiden van de Bronsweg en ten oosten van de Beginweg,....
2.Een modderschouw uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, Lelystad
Het schip is in 1966 gevonden bij drainagewerkzaamheden op kavel B 19. In 1972 is het vaartuig, dat ....
3.Een zestiende-eeuws vissersschip (waterschip) in de Schouw, Lelystad
Het scheepswrak is in 1964 aangetroffen bij de aanleg van een tocht op kavel B 20. Toen is een eerst....
4.Een vrachtschip geladen met vuilnis, Lelystad
In juni 1970 is dit scheepswrak, dat op kavel C 52 lag, opgegraven. De vindplaats lag ongeveer halve....
5.Een zeer compleet waterschip uit de zeventiende eeuw, Lelystad
In 1967 is het schip, dat op kavel C 60 ten zuidoosten van de Torenvalkweg in de Hollandse Hout lag,....
6.Een vissersschip (waterschip), vergaan rond 1600, Lelystad
Om dit schip, dat op kavel F 12 ten zuidoosten van de Meerkoetenweg nabij het natuurpark Lelystad la....
7.Een vroege tjalk, uit het midden van de zeventiende eeuw, Lelystad
In augustus 1964 is dit schip op kavel F 34 aan de Lisdoddeweg bij het ploegen ontdekt en aansluiten....
8.Een kleine kogge uit de veertiende eeuw, Dronten
In 1973 is op kavel N 5 aan de Ketelweg bij het mengwoelen een scheepswrak te voorschijn gekomen. In....
9.Een modderschouw uit 1664, Zeewolde
Tijdens het trekken van greppels is in 1971, op kavel Mz 6 aan de Roerdompweg, een scheepswrak aange....
10.Een vuilnisschuit uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, Lelystad
In 1977 is bij het leggen van drains een scheepswrak gevonden op kavel B 13, in de wijk de Punter in....
11.Een veenderijschuit uit de zeventiende eeuw, Lelystad
Bij drainagewerkzaamheden in 1966 stuit men op scheepsresten op kavel B 51, aan de Oostranddreef. Op....
12.Een vrachtscheepje uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, Dronten
In 1963 is een scheepswrak aangetroffen bij het uitdiepen van een kavelsloot tussen kavels K 73 en K....
13.Een vrachtschip uit de vijftiende eeuw, Lelystad
In 1975 zijn steengoedscherven te voorschijn gekomen bij de aanleg van een riool in Lelystad, op kav....
14.Een vrachtschip uit de late zeventiende eeuw, Swifterbant
Op 23 maart 1963 werd de vondst gemeld van een scheepswrak achterop kavel H 107 aan de Elandweg en v....
15.Een kleine laat-middeleeuwse kogge, Zeewolde
Het scheepswrak is gevonden in 1971 tijdens drainagewerkzaamheden op kavel Nz 43, ten noorden van de....
16.Een zestiende-eeuws vrachtschip op kavel J 68, Dronten
In 1962 is op kavel J 68 ten noorden van de Wisentweg een scheepswrak aangetroffen. In datzelfde jaa....
17.Een zeegaand vrachtschip uit Finland, Nagele
Het scheepswrak op kavel E 25 aan de Zuidermeerweg in de Noordoostpolder, is voor het eerst waargeno....
18.Een kogge uit de eerste helft van de veertiende eeuw, Zeewolde
In 1981 is bij het graven van kavelsloten een scheepswrak aangetroffen op kavel Oz 36 ten westen van....
19.Een bijzonder grote kogge uit de tweede helft van de dertiende eeuw, Rutten
In 1952 is de vondst van een scheepswrak gemeld op kavel A 57 in de Noordoostpolder, ten oosten van ....
20.Het wrak van een zestiende-eeuws vissersschip, Biddinghuizen
In 1971 is bij het ploegen op kavel W 10, aan de Futenweg, een scheepswrak aangetroffen. In 1975 is ....
21.Twee waterschepen op kavel N z 74: Nz 74(I), Zeewolde
Tijdens grondbewerking op kavel Nz 74, zijn in 1975 langs de Winkelweg twee scheepsresten aangetroff....
22.Twee waterschepen op kavel Nz 74: Nz 74(II), Zeewolde
Tijdens grondbewerking op kavel Nz 74, zijn in 1975 langs de Winkelweg twee scheepsresten aangetroff....
23.Een modern waterschip uit de zeventiende eeuw, Nagele
Op kavel E 160, gelegen ten westen van de Palenweg in de Noordoostpolder, is in 1954 een scheepswrak....
24.Een turfschip uit de zestiende eeuw, Zeewolde
In 1980 is op kavel Lz 1, ten zuiden van de Vogelweg een scheepswrak gevonden. Het schip is verkend ....
25.Een mestpraam uit de zeventiende eeuw, Zeewolde
In 1976 werd op kavel Oz 71, bij de kruising Flediteweg-Bingelweg een scheepswrak aangetroffen, dat ....
26.Een praamachtig vrachtschip uit de zeventiende eeuw, Dronten
In 1963 is met de opgraving van het schip gestart en pas zes jaar later is het onderzoek vervolgd en....
27.Een tjalkachtig vrachtschip uit de achttiende eeuw, Lelystad
Het scheepswrak is gevonden in maart 1976 op kavel B 55, ten zuiden van de houtribdreef in het Basti....
28.Een praamachtig vaartuig geladen met boomstammen, Lelystad
Tijdens het greppeltrekken in 1971 is op kavel D 15, nabij de kruising van de Meerkoetenweg met de K....
29.Een praam uit de late achttiende eeuw, Almere
Op kavel Az 71 is in 1975 een praam aangetroffen met een lengte van 19,5 m en een breedte van 3,5 m.....
30.Een praamachtig vaartuig uit de achttiende eeuw, Lelystad
Langs de Eendenweg, op kavel E 14 in Oostelijk Flevoland, is in 1968 een scheepswrak aangetroffen. I....
31.Een Groninger tjalk, geladen met dakpannen en plavuizen, Creil
Bij het trekken van greppels op kavel B 6 in de Noordoostpolder, ten oosten van de Kuinderweg en in ....
32.Een praam geladen met veldkeien uit de negentiende eeuw, Tollebeek
In 1948 wordt voor het eerst melding gemaakt van de vondst van een scheepswrak op kavel H 49 nabij T....
33.Een overnaads vrachtschip uit de vijftiende eeuw, Espel
Bij drainagewerkzaamheden op kavel G 35 in de Noordoostpolder, gelegen ten oosten van de Weg van Ong....
34.De Zeehond, een Groninger tjalk uit de negentiende eeuw, Lelystad
Het wrak van "De Zeehond" is in 1967 gevonden bij het leggen van drains op kavel F 3, gele....
35.De Lutina, een Overijssels vrachtschip, geladen met schelpen, Swifterbant
In 1962 is bij karteringswerkzaamheden scheepshout gevonden op kavel H 48, aan de Beverweg. In 1962 ....
36.Een zeventiende-eeuws vissersschip, Emmeloord
Op kavel O 99 in de Noordoostpolder zijn in de herfst van 1945, ten zuiden van de Bomenweg, de resta....
37.Een zestiende-eeuws vrachtschip, geladen met graan, Nagele
Het schip op kavel O 28 in de Noordoostpolder, ten noorden van de Vliegtuigweg, is in 1949 bij het p....
38.Een roeibootje op kavel J 129 in de Noordoostpolder, Nagele
Over dit scheepje is weinig bekend. Het roeibootje was al door de ontdekkers uit de grond gehaald to....
39.Een kleine zeilsloep, Nagele
Bij funderingswerkzaamheden voor een lagere school in Nagele direct ten oosten van de Nagelerweg, we....
40.Een Schokker schuitje, Ens
In 1946 werd ten noordoosten van de Middelbuurt op Schokland, een klein vissersvaartuig ontdekt bij ....
41.Scheepswrak gebruikt om de dijk rond Schokland te versterken, Ens
Dit scheepswrak werd ontdekt in 1948, in de nabijheid van de Schokkerringwegweg, bij het slechten en....
42.Een negentiende-eeuwse praam, Nagele
Het scheepswrak is aangetroffen tegen de paalwering, vlak onder de westkust van Schokland. De vindpl....
43.Een schip met een lading stokvis, Nagele
Het wrak gevonden op kavel E 165 ten oosten van de Palenweg aan de rand van Schokland, is 19,5 m lan....
44.Los scheepshout op kavel E 172 in de Noordoostpolder nabij Nagele
Op deze locatie, ten noorden van de Ramsweg, kwamen in 1955 losse stukken scheepshout te voorschijn ....
45.Scheepje geladen met bouwpuin., Zeewolde
Vermoedelijk is dit scheepswrak één van de eerste scheepswrakken die na het droogvalle....
46.Een klein vrachtschip, gestrand op een zandbank, Zeewolde
In 1974 is tijdens het mengwoelen een scheepswrak aangetroffen op kavel PZ 52 ten oosten van de Dass....
47.Een tjalk geladen met takkenbossen, Zeewolde
Een tjalk is een zeilend vrachtschip, geschikt voor het binnenwater. Het betreft een vrij lang en sm....
48.Een zestiende-eeuws waterschip, Zeewolde
Het schip op kavel Nz 42, ten noordwesten van de Eemhof aan het Eempad, is een overnaads gebouwd vis....
49.Een kleine kogge, Zeewolde
Op kavel Nz 42, ten noordwesten van de Eemhof aan het Eempad, is in 1975 een tweede scheepswrak gevo....
50.Een vissersschip uit het begin van de zestiende eeuw, Zeewolde
Het scheepswrak op deze kavel is in 1972 verkend. De vindplaats is gelegen ten zuiden van de Slinger....
51.Een klein vissersschip van de Oostwal, Dronten
In 2001 is op kavel N 10, aan de Ketelweg in Oostelijk Flevoland, een klein vissersschip opgegraven.....
52.Een kleine kogge uit het begin van de vijftiende eeuw, Almere-Stad
In 1986 zijn scheepsresten aangetroffen tijdens rioleringswerkzaamheden in wijk 13 te Almere Stad (C....
53.Een Scandinavische vrachvaarder uit de vijftiende eeuw, Creil
In 1985 is melding gemaakt van de vondst van een scheepswrak op kavel B 36 in de Noordoostpolder ten....
54.Een klein visserschip in Zuidelijk Flevoland, Zeewolde
In het laatste kwartaal van 1970 zijn de restanten van een klein vissersschip aangetroffen op kavel ....
55.Een boomstamboot in de polder, Zeewolde
In 1989 werd tijdens bouwactiviteiten voor een nieuwe woonwijk te Zeewolde, een bijzondere scheepsvo....
56.Een zeventiende eeuws beurtschip, Lelystad
Op 19 augustus 1980 werd door een kraanmachinist bij het graven van een gracht in wijk 0.3 in de cen....
57.Een 17e eeuwse vistransportschip, Swifterbant
Op 18 september 1986 werd door een kraanmachinist bij het graven van een rioolsleuf een scheepswrak ....
58.Een open werk- of vissersboot uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, Almere
Het wrak dat in 1972 aangetroffen is op kavel AZ 115 is in hetzelfde jaar verkend door het Centrum v....
59.Een zwaargebouwd vissersschip uit de tweede helft van de zestiende eeuw, Almere
Het scheepswrak op kavel KZ 47 werd na een melding in 1978 in hetzelfde jaar verkend. Het betreft ee....
60.Vrachtschip uit het midden van de zestiende eeuw, Almere
Tijdens de aanleg van de oostelijke sloot op kavel GZ 13 werd in 1981 het wrak van een vrachtschip u....
61.Een vissersschip uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw, Almere
In 1975 is tijdens het greppelgraven op kavel AZ 79, tussen de Lepelaarweg en de Oostvaardersdijk, e....
62.Een tjalkachtig vrachtschip uit de tweede helft van de achttiende eeuw, Almere-Stad
Op kavel AZ 89, aan de Brikweg, is in 1974 tijdens het greppelploegen een scheepswrak aangetroffen. ....
63.Een vrachtschip uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, Almere
Het wrak dat aangetroffen is op kavel AZ 41 betreft een klein vrachtschip. De grootste lengte van he....
64.Een vrachtschip uit de vijftiende eeuw, Almere
Tijdens het diepploegen van kavel AZ 87, ten zuiden van het Lawsonpad en ten oosten van de IJmeerdij....
65.Scheepswrak van een rechthoekig vaartuig uit mogelijk de late Middeleeuwen, Almere
Tijdens het diepploegen is op kavel AZ 87, ten zuiden van het Lawsonpad en ten oosten van de IJmeerd....
66.Onderdelen van een kerkkap rond 1400, Almere
Tijdens het diepploegen op kavel AZ 87 (ten zuiden van het Lawsonpad en ten oosten van de IJmeerdijk....
67.Een karveel gebouwd vrachtschip uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, Almere
Het scheepswrak dat op kavel AZ 105 is aangetroffen, ca. 100 m ten noorden van de Centaurenstraat, b....
68.Een karveel gebouwd vrachtschip uit de eerste helft van de negentiende eeuw, Almere
Tijdens landbouwwerkzaamheden op kavel AZ 91 werd in 1989 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde....
69.Een vrachtschip uit het midden van de zeventiende eeuw, Almere
Tijdens landbouwwerkzaamheden is op kavel KZ 46 in 1977 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde j....
70.Fragmenten van een waterschip, datering onbekend, Almere
Tijdens het diepploegen op kavel KZ 53 zijn in 1984 een aantal scheepsresten aangetroffen. In hetzel....
71.Een zeer compleet vrachtschip uit de eerste helft van de zestiende eeuw, Almere
Het wrak is gemeld tijdens de aanleg van het wegennet aan de rand van de wijk Meenten in Almere-Have....
72.Een klein vrachtschip uit de zestiende of zeventiende eeuw, Almere
Tijdens landbouwwerkzaamheden is op kavel AZ 114 een scheepswrak aangetroffen. In 1981 is het wrak g....
73.Een scheepsfragment uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, Almere
Na een melding van aangetroffen scheepshout op kavel AZ 88 is in 1983 een verkennend onderzoek uitge....
74.Een zwaargebouwd vissersschip uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw, Almere
Tijdens landbouwwerkzaamheden op kavel Gz 80 werd in 1978 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde....
75.Een vrachtschip uit de zestiende of zeventiende eeuw, Almere
Tijdens de aanleg van een ecologische zone vlakbij de Oostvaardersplassen op kavel CZ 41 is in 1997 ....
76.Een klein bootje uit de zeventiende eeuw, Zeewolde.
In 1981 werd er een melding gedaan van een tweede scheepswrak dat op kavel Nz 66-west is aangetroffe....
77.Een vermoedelijk vrij recente roeiboot, Zeewolde
Tijdens het greppeltrekken is in 1974 een scheepswrak aangetroffen op kavel OZ 45. De locatie van de....
78.Een roei- of werkboot van vrij recente datum, Zeewolde
Op 26 februari 1974 is er een scheepswrak aangetroffen op kavel QZ 4 aan de Bosruiterweg. Na de meld....
79.Een groot zwaargebouwd vrachtschip uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw, Zeewolde.
Tijdens een karterend onderzoek in 1976 is op kavel HZ 16, tussen de Dodaarsweg en de Dodaarstocht, ....
80.Een vrij kleine botter uit de negentiende of twintigste eeuw, Zeewolde
Tussen de Schollevaarweg en de Hoge Vaart, nabij het Trekkersveld is tijdens het greppeltrekken op k....
81.Een klein vissersschip uit de tweede helft van de achttiende eeuw, Zeewolde.
Tijdens landbouwwerkzaamheden is in 1975 op kavel LZ 8, aan de Schollevaarweg, een scheepswrak aange....
82.Een scheepsfragment van een bewapende tjalk uit circa 1670, Zeewolde.
Na een melding in 1976 is een jaar later een verkennend onderzoek uitgevoerd door het toenmalige Cen....
83.Boomstamboot Kadoelerveld, Kraggenburg
Op 4 september 2003 is bij de aanleg van het natuurontwikkelingsproject Kadoelerveld een boomstamboo....
84.Een scheepsfragment van een vrachtschip, datering onbekend, Zeewolde
Op kavel Pz 52 is op 28 februari 1974 tijdens het mengwoelen een houtfragment aangetroffen waarvan w....
85.Een zwaargebouwd vissersschip uit de zeventiende eeuw, Zeewolde
Het schip dat op kavel HZ 9 in 1979 is aangetroffen, is door het toenmalige Centrum voor Scheepsarch....
86.Een vrij compleet wrak van een vrachtschip uit de zeventiende eeuw, Zeewolde.
In 1972 is tijdens het greppeltrekken op kavel MZ 25, tussen de Knardijk en de Ooievaarsplas, een sc....
87.Een overnaads gebouwd vrachtschip uit de tweede helft van de zestiende eeuw, Zeewolde.
In 1979 is tijdens landbouwwerkzaamheden een wrak aangetroffen op kavel NZ 103. In hetzelfde jaar do....
88.Een karveel gebouwd vissersschip uit het midden van de zestiende eeuw, Zeewolde.
In 1972 is op kavel JZ 41, tussen de Ooievaarsweg en de Knardijk, bij het graven van een sloot een s....
89.Een vrachtschip uit het derde kwart van de achttiende eeuw, Zeewolde.
Het wrak dat op kavel LZ 26 is aangetroffen is in 1974 door het voormalige Centrum voor Scheepsarche....
90.Een vissersschip van het type bons, schokker of pluut uit de achttiende eeuw, Zeewolde.
In 1981 is er een melding gedaan van een scheepswrak dat op kavel GZ 59 is aangetroffen. In 1982 is ....
91.Een overnaads gebouwd vrachtschip uit de vijftiende eeuw, Zeewolde.
In 1978 is tijdens het ploegen van kavel LZ 5, tussen de Duikerweg en de Duikertocht, een scheepswra....
92.Een klein overnaads gebouwd vrachtschip uit de vijftiende eeuw, Zeewolde.
In 1981 is op kavel NZ 66 West 1, tussen de Schillinkweg en de Winkelweg, een verkenning uitgevoerd ....
93.Een platboomd karveel gebouwde praam uit het midden van de negentiende eeuw, Swifterbant
In 1962 is tijdens drainagewerkzaamheden op kavel H0 71, aan de Tarpanweg, een scheepswrak aangetrof....
94.Een klein scheepje uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, Biddinghuizen.
Tijdens grondwerkzaamheden is op kavel OY 97, aan de Bremerbergweg, een scheepswrak met metselstenen....
95.Een kleine roeiboot, datering onbekend, Zeewolde.
In 1979 is op kavel HZ 7, op de kruising van de Ibisweg en de Dodaarstocht, een scheepswrak aangetro....
96.Een vrij compleet vissersschip, vermoedelijk een pink-achtig type uit 1650, Swifterbant.
Bij drainagewerkzaamheden is op kavel OH 69, aan de Tarpanweg, in 1962 een scheepswrak aangetroffen.....
97.Een karveel gebouwd vrachtschip uit het vierde kwart van de negentiende eeuw, Almere.
In 1981 is melding gedaan van de vondst van een scheepswrak op kavel Az 97, in de huidige Noorderpla....
98.Een overnaads gebouwd vrachtschip uit het midden van de zeventiende eeuw, Lelystad.
In 1968 is tijdens het mengwoelen (red: doorwoelen en mengen van grond) op kavel GO 116, tussen de R....
99.Een modderschouw uit de zeventiende eeuw, Almere.
In het jaar 1983 is op kavel Az 87, aan het Pampushout, een scheepswrak ontdekt. Een jaar later is d....
100.Een zwaargebouwd vissersschip, datering onbekend, Biddinghuizen.
Tijdens grondwerkzaamheden op kavel YO 96, tussen de Nonnetjesweg en de Gooiseweg, werd in maart 196....
101.Een overnaads waterschip uit het tweede kwart van de zestiende eeuw, Zeewolde
In 1976 wordt de vondst van een waterschip gemeld op kavel Mz 22, aan de Sterappellaan. Kort daarna ....
102.Een overnaads gebouwd waterschip uit de zeventiende eeuw, Noordoostpolder
Dit schip is in 1957 gevonden op kavel NP33 aan het Ruïnepad in de Noordoostpolder tijdens het ....
103.Een karveel gebouwd waterschip uit de zeventiende eeuw, Noordoostpolder
Dit schip is gevonden op kavel NP4 nabij de kruising; vliegtuigweg en kampenweg in de Noordoostpolde....
104.Een overnaads gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Noordoostpolder
Dit schip is gevonden op kavel NP33 nabij de Redeweg in de Noordoostpolder. In 1947 is het wrak verk....
105.Een karveel gebouwd waterschip uit de zeventiende eeuw, Noordoostpolder
Dit schip is gevonden op kavel NR13 aan de blankenhammerweg in de Noordoostpolder. In 1946 is het wr....
106.Een karveel gebouwd waterschip, Noordoostpolder
Dit schip is gevonden op kavel NQ65 aan de Zwijnsweg in de Noordoostpolder tijdens drainage werkzaam....
107.Een karveel gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Lelystad
Dit schip is gevonden op kavel OC18 aan de Zilverschoonlaan in de gemeente Lelystad. Het wrak is in ....
108.Een karveel gebouwd waterschip uit de zeventiende eeuw, Lelystad
Dit schip is gevonden op de grens tussen de kavels OG33 en OG34 aan de Visvijverweg en de Klokbekerw....
109.Een zwaar beschadigd wrak van een overnaads gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Lelystad
Dit schip is gevonden op kavel OG64 aan de houtribweg in de gemeente Lelystad. Het wrak is in 1963 v....
110.Een zwaar beschadigd wrak van een karveel gebouwd waterschip uit de zeventiende eeuw, Dronten
Dit schip is gevonden op kavel OJ9 nabij de Elandweg in de gemeente Dronten. In 1963 en 1989 is het ....
111.Een overnaads gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Dronten
Dit schip is gevonden op kavel OK84 nabij de wisentweg in de gemeente Dronten. Het wrak is in 1964 v....
112.Een overnaads gebouwd waterschip uit de zeventiende eeuw, Dronten
Dit schip is gevonden op de grens tussen de kavels ON10 en ON11 nabij de kruising tussen de Elburger....
113.De resten van een karveel gebouwd waterschip, Dronten
Het wrak is gevonden op kavel OQ55 nabij het Alikruikpad en werd voor de eerste maal verkend in 1957....
114.Een karveel gebouwd waterschip uit de zeventiende eeuw, Dronten
Dit schip is gevonden tijdens drainage werkzaamheden op kavel OT23, tussen de Rietweg en de Zeebiesw....
115.Een karveel gebouwd waterschip uit de achttiende eeuw, Dronten
Dit schip is gevonden op kavel OU113, aan de Gooiseweg in de gemeente Dronten. Het wrak is in 1968 v....
116.Een karveel gebouwd waterschip uit de zeventiende eeuw, Dronten
Dit schip is gevonden op kavel OU41, aan de hoekwantweg in de gemeente Dronten. Het wrak is in 1965 ....
117.Een karveel gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Dronten
Dit schip is gevonden op kavel OU86 aan de Kuilweg, in de gemeente Dronten. Het wrak is in 1968 verk....
118.Een karveel gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Zeewolde
Dit schip is gevonden op kavel ZN113 aan de Nekkeveldweg, in de gemeente Zeewolde. Het wrak werd in ....
119.Een overnaads gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Zeewolde
Dit schip is gevonden op kavel ZN61 nabij de kruising; Slingerweg en de Winkelweg, in de gemeente Z....
120.Een karveel gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Zeewolde
Dit schip is gevonden op kavel ZO39 aan de Slingerweg, in de gemeente Zeewolde. Het wrak is in 1982 ....
121.Een karveel gebouwd waterschip uit de zeventiende eeuw, Zeewolde
Dit schip is gevonden op kavel ZO69 nabij de Flediteweg, in de gemeente Zeewolde. Het wrak is in 197....
122.Een karveel gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Noordoostpolder
Dit schip is gevonden op kavel NC12 aan de Westermeerweg ter hoogte van het Espelerpad en het Onderd....
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
colofon | disclaimer