Een groot zwaargebouwd vrachtschip uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw, Zeewolde.
Tijdens een karterend onderzoek in 1976 is op kavel HZ 16, tussen de Dodaarsweg en de Dodaarstocht, een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar is een verkenning uitgevoerd. Een jaar later is er een herverkenning uitgevoerd door het toenmalige Centrum voor Scheepsarcheologie.
Het betreft een groot zwaargebouwd vrachtschip, waarvan de contouren in het maaiveld zichtbaar waren. Het karveel gebouwde vrachtschip is 24 m lang en 6,30 m breed. De huid en de stevens zijn zeer beschadigd aangetroffen. De rest van het scheepswrak verkeerde in goede staat. Het achterschip is scherper van vorm dan het voorschip. Lading is niet in het wrak aangetroffen.
Er zijn redelijk wat vondsten geborgen waaronder kalkstenen netverzwaarders, kleine ballaststenen, schoenen, drie korte heidebezempjes en scherven van een baardmankruik. Op basis van de vondsten wordt van het wrak in het eerste kwart van de zeventiende eeuw gedateerd.


HZ 16  Wnr: 55209

Het middenzaathout met het mastspoor van de grote mast.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer