Een roei- of werkboot van vrij recente datum, Zeewolde
Op 26 februari 1974 is er een scheepswrak aangetroffen op kavel QZ 4 aan de Bosruiterweg. Na de melding heeft er in hetzelfde jaar een korte verkenning plaatsgevonden. De locatie van de vindplaats ligt tussen de Spiekweg en de Gelderseweg.
Het betreft een vrij recente ijzeren boot die tijdens het afmaaien van het riet is aangetroffen. De boot stak met het voor- en achterschip en de beide boorden ongeveer 40 cm boven het maaiveld uit. De boot was 7 m lang, 2,30 m breed en 0,90 m diep. Vermoedelijk heeft de boot dienst gedaan als roei- of werkboot bij een baggermolen.
Op het kleine voordek is een merkteken van de eigenaar aangetroffen. Het merkteken van de eigenaar is een ronde cirkel met daarin de letters V en C die boven elkaar staan. De boot was voorzien van twee roeibanken.
Omdat het om een zeer recente ijzeren boot ging, is er tijdens de verkenning besloten om geen nader onderzoek te doen naar het bootje. De datering is onbekend.


QZ 4  Wnr: 55244
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer