Een vermoedelijk vrij recente roeiboot, Zeewolde
Tijdens het greppeltrekken is in 1974 een scheepswrak aangetroffen op kavel OZ 45. De locatie van de vindplaats ligt ten zuiden van de Spiekweg en ten oosten van de Nijkerkerweg. In hetzelfde jaar is er een verkenning door het toenmalige Centrum voor Scheepsarcheologie uitgevoerd.
Bij de verkenning is een zeer beschadigd wrak aangetroffen. Het schip was ongeveer 5 m lang en 1,50 m breed. Uit het peilen van het wrak met behulp van prikijzers werd duidelijk dat het wrak niet meer compleet was. Naderhand was duidelijk te zien dat de greppel dwars door het wrak was getrokken. In de naar boven getrokken grond lagen stukken hout van de vlakplanken, de boorden, de leggers, de kromhouten en stukken van de oplangers. Bij een van de boorden lag een ijzeren roeidol. Dit wijst erop dat het wrak vermoedelijk een vrij recente roeiboot is geweest.
Na het onderzoek en de documentatie is het wrak opgeruimd, verder onderzoek is niet uitgevoerd.

OZ 45  Wnr: 55233
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer