Een zwaargebouwd vissersschip uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw, Almere
Tijdens landbouwwerkzaamheden op kavel Gz 80 werd in 1978 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar werd het wrak verkend en in 1980 werd herverkenning uitgevoerd.
Het betreft een zwaargebouwd vissersschip dat behoort tot het type waterschip. Het wrak is vrijwel horizontaal afgezonken in het zware kleipakket en was tijdens de verkenning duidelijk in het maaiveld zichtbaar. De grootste lengte van het wrak is 19 m bij een breedte van 5 m. De diepst gelegen delen van het wrak werden op een diepte van 1,5 m onder maaiveld aangetroffen. In het achterschip zijn zwerfstenen aangetroffen die als ballast hebben gediend. Naar aanleiding van de opbouw van het lagenpakket waarin het schip is aangetroffen is het wrak in het eerste kwart van de zeventiende eeuw is vergaan.
Door de hoge ligging van het wrak en de scheuren in het kleipakket, waren de hoogst gelegen delen aangetast door uitdroging. Schimmels werden niet in het hout aangetroffen.
De vondsten die tijdens de verkenningen zijn gedaan zijn een aardewerken pot, een kom, twee bordjes met slikversiering en de tegels van vermoedelijk een vuurkist. Interessant is dat deze voorwerpen, in vergelijking met het tot nu toe aangetroffen materiaal in waterschepen, behoorlijk luxe zijn. Het vermoeden is dat het een luxer uitgevoerd waterschip is geweest.
Na de herverkenning in 1980 is het schip ter plaatse geconserveerd. Er is een vertikaal plastic kleed over het schip gespannen en daar boven op een laag grond om verdere beschadiging en uitdroging te voorkomen.


GZ 80  Mnr: 12436

De situatie van het wrak tijdens de verkenning.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer