Een zeer compleet vrachtschip uit de eerste helft van de zestiende eeuw, Almere
Het wrak is gemeld tijdens de aanleg van het wegennet aan de rand van de wijk Meenten in Almere-Haven op kavel FZ 24. Het is onbekend wanneer de melding is gedaan en wanneer de eerste verkenning heeft plaatsgevonden. De herverkenning is in 1995 uitgevoerd door het toenmalige Centrum voor Scheepsarcheologie.
Het betreft een zeer compleet en in goede staat verkerend karveel gebouwd scheepswrak. De grootst gemeten lengte van het wrak is 18 m. Omdat het wrak onder de weg doorloopt, was het tijdens de herverkenning niet mogelijk om de oorspronkelijke lengte van het wrak te bepalen. De achtersteven is compleet aangetroffen. Een deel van het voorschip en vermoedelijk de voorsteven liggen onder het wegdek. Het scheepswrak is volledig vervaardigd uit eikenhout en verkeerde tijdens de herverkenning in zeer goede staat, mede doordat men het wrak na het eerste onderzoek goed heeft toegedekt met een laag grond. Over het wrak is een schelpenbandje aanwezig dat afkomstig is uit 1600. Hieruit kan worden afgeleid dat het schip voor deze schelpenafzetting is afgezonken.
Interessante vondsten die in het vaartuig zijn aangetroffen zijn een aantal turfjes en een geglazuurde schaal. Op basis van het grondprofiel en de schaal is het wrak in de eerste helft van de zestiende eeuw gedateerd.
Na de verkenning is het scheepswrak opnieuw toegedekt met een laag grond.


FZ 24  Mnr: 12458

Bovenaanzicht van het bakboord aan de binnenzijde van het scheepswrak. De huid, spanten en de wegering zijn duidelijk zichtbaar.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer