Fragmenten van een waterschip, datering onbekend, Almere
Tijdens het diepploegen op kavel KZ 53 zijn in 1984 een aantal scheepsresten aangetroffen. In hetzelfde jaar is er een verkennend onderzoek uitgevoerd. De locatie bevindt zich tussen de Wulptocht, de Ibisweg en de Wulpweg.
Tijdens een meer uitgebreide verkenning in 1985 is vastgesteld dat het vermoedelijk gaat om fragmenten van een dek of vlak van een waterschip. De resten van de bun waren waarneembaar. Aan de hand van de aangetroffen scheepsfragmenten waren de grootse lengte en breedte helaas niet vast te stellen. Ook de datering kon aan de hand van het hout niet worden vastgesteld. Het hout lag verspreid over een gebied van ongeveer 15 m. De geringste diepte onder het maaiveld was 0,50 m. Het hout van de verschillende fragmenten was van matige kwaliteit.
Na de documentatie zijn de scheepsfragmenten verwijderd.


KZ 53  Wnr: 55210

Detail van een pen die voorzien is van een deutel.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
colofon | disclaimer