Een vrachtschip uit het midden van de zeventiende eeuw, Almere
Tijdens landbouwwerkzaamheden is op kavel KZ 46 in 1977 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar is een verkenning uitgevoerd door het toenmalige Centrum voor Scheepsarcheologie. In 1980 is het schip opnieuw verkend.
Het betreft een vrachtschip voor de binnenvaart dat rond het midden van de zeventiende eeuw is vergaan. Het wrak is een tjalk of praamachtig vrachtschip met een bakachtige vorm en afgeronde hoeken. Omdat het scheepswrak lange tijd relatief dicht aan het maaiveld heeft gelegen, is de bovenkant van het wrak behoorlijk beschadigd door landbouwwerkzaamheden. Het vrachtschip heeft een lengte van 18,8 m en een breedte van 4,30 m. De laagste delen van het wrak bevinden zich op 1,5 m beneden maaiveld. Het wrak is met lichte slagzij over stuurboord afgezonken, waardoor de stuurboordhuid tot en met het berghout behouden is gebleven. Het ruim is voorzien van een dichte wegering. De voorsteven is vermoedelijk afwezig. Het achterschip is vrij compleet met steven en vermoedelijk zelfs met een roer.
Door de hoge ligging van het scheepswrak is het na de herverkenning ingekuild om verdere uitdroging en beschadiging te voorkomen.


KZ 46  Wnr: 29024

Het voorschip zoals deze zichtbaar was tijdens de verkenning.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer