Een karveel gebouwd vrachtschip uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, Almere
Het scheepswrak dat op kavel AZ 105 is aangetroffen, ca. 100 m ten noorden van de Centaurenstraat, betreft een karveel gebouwd vrachtschip dat oost-west ligt georiënteerd. Op basis van het bodemprofiel is vastgesteld dat het schip waarschijnlijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw, in elk geval na 1670, is vergaan.
Het wrak is in 1974 verkend door het toenmalige Centrum voor de Scheepsarcheologie, waarbij is gebleken dat de achtersteven en een gedeelte van de bakboordhuid door eerdere bezoekers waren ontgraven. Het scheepshout bevindt zich op 1,20 m beneden het maaiveld. De achtersteven is gedeeltelijk beschadigd doordat er een ontwateringsgreppel doorheen is gegraven. Het scheepswrak is na de verkenning toegedekt met een dikke laag tochtgrond om het wrak te reserveren voor onderzoek in de toekomst.

AZ 105  Mnr: 12311 / Wnr: 29012
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer