Scheepswrak van een rechthoekig vaartuig uit mogelijk de late Middeleeuwen, Almere
Tijdens het diepploegen is op kavel AZ 87, ten zuiden van het Lawsonpad en ten oosten van de IJmeerdijk, een mogelijk laat middeleeuwse rechthoekig vaartuig aangetroffen. De afmetingen van het scheepswrak zijn 12 m bij 4 m. De diepploeg heeft een enorme ravage aangericht, want alleen de bodem lag nog op zijn plaats. Alle overige onderdelen zijn door de ploeg losgeraakt en liggen verspreid in en om het vaartuig.
Tijdens de verkenning werd duidelijk dat het hout in uitstekende staat verkeerde. Het vaartuig is vervolgens met een beschermende grondlaag weer afgedekt. Bijzonder is dat een dergelijk vaartuig nog niet eerder is aangetroffen. Verder onderzoek is tot een nader te bepalen tijdstip uitgesteld.


AZ 87 (II)  Mnr: 12308
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer