Vrachtschip uit het midden van de zestiende eeuw, Almere
Tijdens de aanleg van de oostelijke sloot op kavel GZ 13 werd in 1981 het wrak van een vrachtschip uit het midden van de zestiende eeuw aangetroffen. Hetzelfde jaar is er verkennend onderzoek uitgevoerd door het toenmalige Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie. Het scheepswrak wordt in het westen begrensd door de Watersnipweg, in het noorden door de Rondebeltweg en ten oosten door het tracé van Rijksweg A6.
De lengte van het aangetroffen wrak is 16 m, oorspronkelijk is dit 17 m geweest, en de breedte is 5 m. Het betreft een karveel gebouwd schip met een plat vlak, rechte zijden en een ronde kim.
Omdat het wrak zich onder een dikke laag klei bevindt, is het hout goed geconserveerd. Alleen de vlakrand aan bakboordzijde, die zich het dichtst bij de oppervlakte bevindt, is minder van kwaliteit door uitdroging en de aantasting van schimmels. Door middel van de vondsten; een slijpsteen, een fragment van een gele plavuis, een breeuwijzer en een kleine hamer, kon de datering worden vastgesteld op het midden van de zestiende eeuw. Door de natuurlijke bescherming van de klei kan dit wrak tot een van de meest gave en best bewaarde scheepswrakken worden gerekend.
Om verdere aantasting van schimmels te vertragen is besloten om na het verkennende onderzoek het scheepswrak fysiek te beschermen door middel van een verticaal plastic foliescherm.

GZ 13  Mnr: 12406

Detail van de stuurboordhuid.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer