Een zwaargebouwd vissersschip uit de tweede helft van de zestiende eeuw, Almere
Het scheepswrak op kavel KZ 47 werd na een melding in 1978 in hetzelfde jaar verkend. Het betreft een zwaargebouwd vissersschip dat behoort tot het type waterschip. Het object ligt 20 m ten oosten van de Waterlandse weg en 100 m ten westen van de Gooise weg. De grootste lengte is ca. 19 m en de grootste breedte is ca. 6 m. Op basis van de bodemopbouw en verschillende vondsten is de datering vastgesteld op de tweede helft van de zestiende eeuw.
Door de dikke laag klei waarin het schip zich bevindt, verkeert het hout in goede staat. Na de verkenning is het wrak ingekuild en ingedeeld in de categorie 'terrein met zeer hoge archeologische waarde'. Momenteel heeft het scheepswrak de status van 'Rijksmonument'.
Bij de aanleg van de rijksweg is rekening gehouden met het wrak door een keerwand ter bescherming tussen het object en de rijksweg te plaatsen.
Tijdens de verkenning van het scheepswrak zijn een aantal vondsten gedaan, waaronder verschillende netverzwaarders die door de vissers werden gebruikt om de netten te laten zinken, een aantal zwerfstenen, die als ballast hebben gediend, en verschillende soorten aardewerk.

KZ 47  Mnr: 12426/ Wnr: 29025

Het vrijwel complete dek van het vaartuig, gezien over de voorsteven.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer