Een klein visserschip in Zuidelijk Flevoland, Zeewolde
In het laatste kwartaal van 1970 zijn de restanten van een klein vissersschip aangetroffen op kavel P 49, ten westen gelegen van de huidige Eikenlaan. Het betrof een deel van de bodem met een nog resterende lengte van 12,5 m en een breedte van ongeveer 3,5 m. Op de bodem zijn een aantal grotere en kleinere zwerfstenen aangetroffen, die waarschijnlijk onderdeel hebben uitgemaakt van de ballast. Met behulp van de ballast werd het schip uitgetrimd, dat wil zeggen dat het niet voor- of achterover in het water lag, maar mooi recht. Daarnaast kan ballast zijn gebruikt om de bun voldoende vol met water te laten lopen, zodat de gevangen vis niet kapot zou kunnen slaan tegen het dek op de bun, de zogenaamde bundeken.

ZP 49(I)  Wnr.: 55240
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer