Een tjalk geladen met takkenbossen, Zeewolde
Een tjalk is een zeilend vrachtschip, geschikt voor het binnenwater. Het betreft een vrij lang en smal, karveel gebouwd schip met een ronde boeg en ronde kimmen. Tjalken zijn uitgerust met een enkele mast met gaffel- of spriettuig en voorzien van zijzwaarden. Tjalken verzorgden onder meer het vervoer van en naar de noordelijke provincies over de Zuiderzee en de Waddenzee.
Het scheepswrak is gemeld in 1975 en in datzelfde jaar verkend. De vindplaats bevindt zich op kavel Pz 33, ten oosten van de Dasselaarweg in het huidige Horsterwold. Het wrak was flink beschadigd door de draineermachine. In juli 1977 is het wrak in samenwerking met de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) opgegraven.
Van het schip is alleen het gedeelte onder de kim (de overgang van de bodem naar de zijden) nog aanwezig. De lengte bedraagt 17 m en de breedte 5,2 m. De lading van het schip bestaat uit takkenbossen, die waarschijnlijk bedoeld waren als dijkmateriaal.
Takkenbossen werden naast turf en steenkolen ook als huisbrandstof gebruikt. Wilgentakken werden bovendien gebruikt voor het maken van zinkstukken voor de bescherming van dijken en in de mattenindustrie, die onder andere te Blokzijl was gevestigd. Het vervoer van takkenbossen, als bulkgoed, ging het makkelijkst per schip.
De inventaris bestaat onder meer uit schoenen, waaronder een kinderschoen, veel aardewerk, wandtegels en plavuizen, een deksel van een tabaksdoos en een munt met het jaartal 1684. Hieruit kan worden afgeleid dat het schip in of na 1684 n. Chr. is gezonken.


ZP 33  Wnr.: 55238

Opgraving van het scheepswrak op kavel Pz 33. Aanzicht op de wegering gezien vanaf de voorsteven.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer