Een klein vrachtschip, gestrand op een zandbank, Zeewolde
In 1974 is tijdens het mengwoelen een scheepswrak aangetroffen op kavel PZ 52 ten oosten van de Dasselaarweg in het huidige Horsterwold. Van het schip is alleen de bodem bewaard gebleven; de boorden, het voor- en achterschip en de stevens zijn verdwenen. Het vaartuig heeft een lengte van 14 m en een breedte van ca. 3,5 m. Vanwege de slechte staat van het wrak, kan alleen geconcludeerd worden dat het gaat om een vrachtschip voor de binnenvaart met vlakke bodem. Het wrak komt verder niet in aanmerking voor nader onderzoek.
Waarschijnlijk is het schip gestrand op een zandbank. De meeste scheepswrakken die in de voormalige Zuiderzee zijn gezonken, zijn weggezakt in de zachtere Holocene kleilagen tot op het hardere Pleistocene zand. Hierdoor zijn ze goed beschermd tegen de werking van eb en vloed, golfslag, ijsgang en houtaantastende organismen. In dit gebied echter ligt het Pleistocene zand veel hoger, waardoor het vergane schip onbeschermd op de zeebodem heeft gelegen en snel is aangetast.

PZ 52  Wnr.: 55241
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer