Scheepswrak gebruikt om de dijk rond Schokland te versterken, Ens
Dit scheepswrak werd ontdekt in 1948, in de nabijheid van de Schokkerringwegweg, bij het slechten en afmaken van de oostkust van Schokland. Het lag direct tegen de onderste palenrij om het eiland, zodat vermoed wordt dat het bootje bewust is afgezonken om de dijk ter plekke te versterken. Het ontbreken van resten van de inventaris van het schip, vormt daar ook een aanwijzing voor.
Van het wrak is niets vastgelegd: over afmetingen, type, datering en ondergangsdatum tasten we in het duister.

NP 23(II)  Wnr.: 55002
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer