Een Schokker schuitje, Ens
In 1946 werd ten noordoosten van de Middelbuurt op Schokland, een klein vissersvaartuig ontdekt bij het graven van een bermsloot. De vindplaats ligt aan de Schokkerringweg. Het bootje was ruim 11 m lang, platboomd en voorzien van een bun, een ruimte in het vaartuig die diende om de gevangen vis levend te bewaren en op de markt te brengen. De constructie van het vaartuig doet denken aan een ‘Schokker schuit’ met rechte stevens. De schokker werd vooral gebruikt door vissers aan de oostkust van de Zuiderzee tussen Kuinre en Elburg en vissers van het voormalige eiland Urk. Het was een platboomd schip met rechte vallende stevens en sterk naar binnen vallende boorden.
In het bootje werden verder twee koperen munten en een groene glazen fles gevonden. Het schuitje is ruwweg tussen 1650 en 1800 n. Chr. vergaan.

NP 23(I)  Wnr.: 55001
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer