Een roeibootje op kavel J 129 in de Noordoostpolder, Nagele
Over dit scheepje is weinig bekend. Het roeibootje was al door de ontdekkers uit de grond gehaald toen de scheepsarcheoloog nog moest kijken om wat voor schip het ging. De vindplaats ligt aan de Oud Emmeloorderweg weg. Het gaat om een eenvoudige roeisloep met een lengte van 4 m en een breedte van 2,5 m. Het roeibootje is niet erg oud en waarschijnlijk vlak voor de inpoldering gezonken, ruwweg tussen 1900 en 1942 n. Chr. Het bootje is niet onderzocht omdat het verder niet van betekenis werd geacht.
Mogelijk fungeerde de roeiboot als bijbootje bij een groter schip en is het bij zwaar weer losgeslagen.

NJ 129  Wnr.: 54936
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer