Een Groninger tjalk, geladen met dakpannen en plavuizen, Creil
Bij het trekken van greppels op kavel B 6 in de Noordoostpolder, ten oosten van de Kuinderweg en in het verlengde van de Hopweg, is behalve veel puin ook een scheepsrest aangetroffen. Het wrak is verkend in 1955 en in datzelfde jaar opgegraven. Aan de hand van jaarringonderzoek kon de kapdatum van het hout worden bepaald rond 1769 n. Chr. Het schip is niet erg lang in gebruik geweest. Op grond van de samenstelling van de inventaris kan de ondergang tot op het jaar nauwkeurig worden gedateerd in 1787 n. Chr. (onder andere een loodje met het wapen van Muiden en het jaartal 1787).
Het schip vertoont alle kenmerken van een tjalk: vol en rond in de boegen, gekromde voorsteven, rechte vallende achtersteven, plat vlak, ronde kimmen en rechte zijden.
Een bakenloodje met het wapen van Muiden wijst er op dat de lading dakpannen en plavuizen is ingenomen langs de Vecht of Oude Rijn. Andere loodjes geven aan dat vaargebied zich uitstrekte tot buiten de Zuiderzee: Waddenzee, Noordzee en mogelijk Oostzee. Bruin steengoed uit Duingen en de tinnen voorwerpen wijzen op een thuishaven te Groningen. Veel Groninger schippers waren actief op de vaart naar de Oostzee en namen op de heenweg als ballast vaak stenen mee.
Aan boord bevonden zich een aantal interessante vondsten, zoals een vuursteenmusket, 193 kogels, kruit, vuurstenen en twee sabels. Op de kolfplaat van de snaphaan staat CTM Graham en Gordon No 8. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om captain Mungo Graham, die diende in het regiment Schotten van het Staatse leger. Dit regiment was in 1787 gelegerd in Muiden en vandaar onderweg naar Nieuwersluis/Hoorn. In datzelfde jaar was het schip ook in Muiden! Zoals wel vaker voorkwam, vervoerde dit vrachtschip naast lading, tevens een groep militairen naar Hoorn.
Uit de samenstelling van de inventaris kan worden afgeleid dat een gezin aan boord verbleef, samen met één of meerdere knechten.

NB 6  Wnr.: 54847

Vondsten afkomstig uit het op kavel B 6 opgegraven scheepswrak. Aardewerk, glas, tinnen en koperen gebruiksvoorwerpen uit de inventaris.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer