Een praamachtig vaartuig uit de achttiende eeuw, Lelystad
Langs de Eendenweg, op kavel E 14 in Oostelijk Flevoland, is in 1968 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar is een verkenning van de scheepsresten uitgevoerd. In 1973 is het wrak opgegraven.
Het bleek te gaan om een praamachtig vaartuig met een lengte over de stevens van 20 m bij een breedte van 3,5 m en een holte van 1,9 m. Bij een diepgang van ongeveer 1,6 m bedroeg de tonnage ongeveer 55 ton.
De bouwdatum van het schip is niet bekend: jaarringonderzoek is niet uitgevoerd, zodat de kapdatum van het hout onbekend is. De ondergang kan op basis van de samenstelling van de inventaris worden gedateerd na 1783.
Het schip is redelijk goed bewaard gebleven. Het vlak en de gehele bakboordzijde waren nog aanwezig. Het vlak was karveel gebouwd, terwijl de gangen van de zijden elkaar overlapten. De overgang tussen vlak en zijden was abrupt; het schip had een hoekige kim. Uit het houtgebruik blijkt dat de scheepsbouwer het hout zo efficiënt mogelijk heeft gebruikt. Het vlak heeft het uiterlijk van een mozaïek: veel korte en asymmetrische planken zijn gebruikt, waarin de vorm van een boomstam is te herkennen: breed aan één kant en smal aan het andere uiteinde. Op deze manier konden maximale plankbreedtes uit een stam worden gehaald. Het gebruikte hout is ook van slechte kwaliteit. Dat heeft geresulteerd in veelvuldige reparaties, die de zeewaardigheid en de gebruiksduur van het schip negatief zullen hebben beïnvloed.
Het schip was voorzien van zijzwaarden, waarvan er één in het wrak is teruggevonden. Ook het onderste deel van het roer is aangetroffen.
Eventuele lading is niet gevonden. Het schip kan dus geladen zijn geweest met een lichte lading die gemakkelijk wegspoelt, zoals turf of hooi.
De inventaris van het schip is incompleet, mogelijk zijn voorwerpen weggespoeld of geborgen.

OE 14  Wnr.: 55060

Scheepsopgraving op kavel E 14. Overzicht van achter- naar voorschip. Links op de foto een horiontaal liggend scheepszwaard.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer