Een zeer compleet waterschip uit de zeventiende eeuw, Lelystad
In 1967 is het schip, dat op kavel C 60 ten zuidoosten van de Torenvalkweg in de Hollandse Hout lag, ontdekt. Tijdens de verkenning bleek dat de dekken in voor- en achterschip nog aanwezig waren. Het waterschip was voorzien van een bun. In dit afgesloten deel van het ruim, kon de gevangen vis levend bewaard worden en dus vers op de markt gebracht. De lengte van het schip bedraagt ongeveer 16 m en de breedte 5,5 m.
De huid van het waterschip is karveel gebouwd, wat betekent dat het schip zeker na 1530 moet zijn gebouwd. Op grond van de gevonden voorwerpen en de opbouw van de bodem kan worden vastgesteld dat het schip uit de zeventiende eeuw dateert.
Aan voorwerpen zijn enkele scherven van een vergiet, een bord, een kookpot en twee scheepsblokken gevonden. Tevens is een kneppel aangetroffen, een balkje dat het uiteinde van een kuil- of sleepnet spreidt.
Het schip is in 1982 ingekuild om het te reserveren voor toekomstig onderzoek.

OC 60  Wnr.: 28998 / Mnr.: 15784

Het inkuilen van het scheepswrak op kavel C.60. De sleuf wordt verder gevuld met grond.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer