De resten van een karveel gebouwd waterschip, Dronten
Het wrak is gevonden op kavel OQ55 nabij het Alikruikpad en werd voor de eerste maal verkend in 1957. Hierbij troffen de onderzoekers het wrak van een, met dijkstenen geladen, schip aan. Bij een herverkenning in 1963 bleken de resten van het scheepswrak echter verwijderd te zijn. In de bermsloot van kavel OQ55 werden alleen nog twee bunschotten aangetroffen.
Uit de vorm en afmetingen van de bunschotten kon worden afgeleid dat ze afkomstig waren van een karveel gebouwd waterschip met een gereconstrueerde lengte en breedte van respectievelijk 21,5 m en 6,3 m. Op basis van de karveelbouw mag worden aangenomen dat het schip na 1530 is gebouwd.


OQ55  wnr.: 60271

Tekening van onderdeel scheepswrak OQ55.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer