Een zwaar beschadigd wrak van een karveel gebouwd waterschip uit de zeventiende eeuw, Dronten
Dit schip is gevonden op kavel OJ9 nabij de Elandweg in de gemeente Dronten. In 1963 en 1989 is het wrak verkend, het wrak was zwaar beschadigd. Het scheepswrak is een karveel gebouwd vissersschip van het type waterschip. Waterschepen waren de grootste en belangrijkste vissersschepen van de Zuiderzee gedurende de 16de en 17de eeuw. Ze zijn voorzien van een bun gevuld met water, waar de gevangen vis levend in vervoerd kan worden. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig.
Vanwege de fragmentarische staat waarin het wrak verkeerde zijn er weinig gegevens over de constructie van het schip bekend. Vastgesteld kon worden dat het schip karveel gebouwd is. Uit de verstoring van het bodemprofiel is gebleken dat dit waterschip in de 17de eeuw is vergaan.


OJ9  wnr.: 28973 mnr.:12506

Verkenningssleuf midscheeps.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer