Een zwaar beschadigd wrak van een overnaads gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Lelystad
Dit schip is gevonden op kavel OG64 aan de houtribweg in de gemeente Lelystad. Het wrak is in 1963 verkend en in 1968 volgde de opgraving, het wrak was volledig uit elkaar geslagen. Het scheepswrak is een overnaads gebouwd vissersschip van het type waterschip. Waterschepen waren de grootste en belangrijkste vissersschepen van de Zuiderzee gedurende de 16de en 17de eeuw. Ze zijn voorzien van een bun gevuld met water, waar de gevangen vis levend in vervoerd kan worden. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig.
Vanwege de fragmentarische staat waarin het wrak verkeerde zijn er weinig gegevens over de constructie van het schip bekend. Vastgesteld kon worden dat het schip overnaads gebouwd was op een kielplank. Het schip had een gebogen voorsteven en een rechte achtersteven. Op basis van aardewerk fragmenten kon worden vastgesteld dat dit schip in het begin van de 16de eeuw is vergaan.


OG64  wnr.:55658

Overzicht van achteren naar voren met de omgeslagen achter- en voordekken.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer