Een karveel gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Lelystad
Dit schip is gevonden op kavel OC18 aan de Zilverschoonlaan in de gemeente Lelystad. Het wrak is in 1983 verkend en 1994 vond een herverkenning plaats. Het scheepswrak lag recht in de bodem en was redelijk compleet. Er kon worden vastgesteld dat het ging om een karveel gebouwd vissersschip van het type waterschip. Waterschepen waren de grootste en belangrijkste vissersschepen van de Zuiderzee gedurende de 16de en 17de eeuw. Ze zijn voorzien van een bun gevuld met water, waar de gevangen vis levend in vervoerd kan worden. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig.
Het waterschip op kavel OC18 was een groot waterschip met een lengte van 19,80 m en een breedte van 6,45 m. Uit de verstoring van het bodemprofiel ter plaatse blijkt dat het schip tegen het einde van de 16de eeuw is vergaan.


OC18  wnr.: 28997 mnr.:12504

Overzicht sleuf op voordek met dekligger.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer