Een karveel gebouwd waterschip, Noordoostpolder
Dit schip is gevonden op kavel NQ65 aan de Zwijnsweg in de Noordoostpolder tijdens drainage werkzaamheden. In 1944 is het wrak opgegraven. Het scheepswrak was ernstig beschadigd. Er kon echter worden vastgesteld dat het ging om een karveel gebouwd vissersschip van het type waterschip. Waterschepen waren de grootste en belangrijkste vissersschepen van de Zuiderzee gedurende de 16de en 17de eeuw. Ze zijn voorzien van een bun gevuld met water, waar de gevangen vis levend in vervoerd kan worden. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig.
Vanwege de ernstige beschadiging van het schip en het gebrek aan documentatie over deze opgraving zijn de afmetingen niet bekend. Ook is het schip niet gedateerd. Op basis van de karveelbouw kan worden aangenomen dat dit waterschip na 1530 is gebouwd.


NQ65^1  wnr.:55008

Inventaris uit een scheepswrak op kavel Q 65 -I. 2 Rood aardewerk borden. september 1978.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer