Een zwaargebouwd vissersschip, datering onbekend, Biddinghuizen.
Tijdens grondwerkzaamheden op kavel YO 96, tussen de Nonnetjesweg en de Gooiseweg, werd in maart 1962 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar werd door de Oudheidkundige afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een verkennend onderzoek uitgevoerd. Twee jaar later werd een herverkenning uitgevoerd.
Het betreft een zwaargebouwd vissersschip. Het wrak is 12 m lang, 3,5 m breed en 1,2 m diep. Verschillende delen van het schip staken tijdens de verkenning boven het maaiveld uit. De bovenste delen van het wrak zijn hierdoor beschadigd.
De bun, die uit drie delen bestaat, is intact aangetroffen. De bakboordzijde is sterk beschadigd. Van het voorschip is het bovenste gedeelte, inclusief de voorplecht, verdwenen. De mast- of zeilbalk lijkt op het schip te ontbreken. Het schip is voor en achter met plaatijzer bekleed.
De inventaris, bestaande uit een aantal emaillen voorwerpen, is van jonge datering. Tijdens de herverkenning zijn een aantal lepels, vorken en een wekker aangetroffen. Eén van de lepels bevatte de tekst 'Poreign my vlekvrij'.
Een exacte datering kon niet worden vastgesteld. Na de documentatie is het wrak in 1964 verwijderd.


YO 96   55158
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer