Een zestiende-eeuws vissersschip (waterschip) in de Schouw, Lelystad
Het scheepswrak is in 1964 aangetroffen bij de aanleg van een tocht op kavel B 20. Toen is een eerste verkennend onderzoek gedaan. Het wrak is vervolgens blijven liggen. Tijdens de verkenning is vastgesteld dat de huid karveel was gebouwd. De lengte van het schip is bepaald op 18 m en de breedte op 6,2 m. De karveelbouw wijst er op dat het schip na 1530 moet zijn gebouwd. De dikte van de huidplanken bedraagt 5 cm.
In 1975 werd het wrak opnieuw geraakt bij de aanleg van de riolering voor de woonwijk de Schouw. Bij de tweede verkenning bleek dat het voordek nog vrij compleet aanwezig was. De enige vondsten uit de verkenning waren vijf kalkstenen netverzwaarders. Het schip is niet opgegraven, maar bewaard voor nader onderzoek.
In 2004 is het schip opnieuw (exact) gelocaliseerd in het kader van de Actualisatie Archeologische Monumenten Kaart (AMK) Flevoland.

OB 20  Wnr.: 49924 / Mnr.: 12502

Detail dek van het stuurboord voorschip.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer