Een kleine roeiboot, datering onbekend, Zeewolde.
In 1979 is op kavel HZ 7, op de kruising van de Ibisweg en de Dodaarstocht, een scheepswrak aangetroffen. Na de melding is er een verkennend onderzoek uitgevoerd door het voormalige Centrum voor Scheepsarcheologie.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is geconstateerd dat er vrij weinig resteerde van het scheepswrak. Er werd besloten het schip geheel op te graven. Het scheepswrak is een kleine roeiboot van circa 4,5 m lang, de breedte is niet vastgesteld. Het bootje heeft een ellipsvormig plat vlak met voor en achter een oplopende heve (type Hollandse boot). Het vlak bestaat uit twee brede rechte en twee smalle planken, waarin de ronding is uitgezaagd. Van de zijden is alleen de onderste plank intact gebleven. De rest van de onderdelen lag aan het oppervlak van de kavel.
Het scheepswrak is van eikenhout gemaakt. De gehele boot is met blik en viltpapier beslagen. In het schip zijn een aantal stukken van een ijzeren ketting en twee ijzeren netverzwaarders aangetroffen. De datering van het schip is onbekend.
Na het onderzoek en documentatie zijn de resten van het wrak afgevoerd.

HZ 7  Wnr: 55208
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer