Een platboomd karveel gebouwde praam uit het midden van de negentiende eeuw, Swifterbant
In 1962 is tijdens drainagewerkzaamheden op kavel H0 71, aan de Tarpanweg, een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar is door het voormalige Centrum voor Scheepsarcheologie een verkennend onderzoek uitgevoerd.
Het betreft een scheepswrak van een platboomd karveel gebouwde praam met een lading puin of stadsvuil. Het schip is ernstig beschadigd door landbouwmachines en aangetast door de paalworm. De praam is 15,5 m lang en 3,5 m breed. Het schip is volledig uit eikenhout vervaardigd. De bewegering is niet helemaal tot bovenaan doorgetrokken, en is op verschillende plaatsen met grenenhout gerepareerd. Aan een van de boorden is een 2,1 m lange zwaardklamp bevestigd van ongeveer 7,5 cm dik en 10 cm breed.
Er zijn voornamelijk in het voor- en achterschip verschillende vondsten aangetroffen. De ijzeren haardplaten in het achterschip wijzen erop dat daar het woongedeelte is geweest. In het voorschip zijn diverse aanwijzingen gevonden dat daar de berging voor het gereedschap is geweest.
Na het onderzoek en de documentatie is het schip verwijderd.

HO 71  Wnr: 55085
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer