Een overnaads gebouwd vrachtschip uit de vijftiende eeuw, Zeewolde.
In 1978 is tijdens het ploegen van kavel LZ 5, tussen de Duikerweg en de Duikertocht, een scheepswrak aangetroffen. Twee jaar later is door het toenmalige Centrum voor Scheepsarcheologie een verkennend onderzoek uitgevoerd.
Het wrak is een overnaads gebouwd vrachtschip uit de vijftiende eeuw. Het schip is onder zware slagzij over bakboord afgezonken en was 20 m breed en 4,5 m lang. In het voorschip lopen de huidgangen aan stuurboordzijde met een sterke ronding naar de voorsteven toe. In het achterschip is aan stuurboordzijde hetzelfde te zien maar dan in een scherpere vorm.
Na de documentatie is het schip ingekuild. Op advies van het Centrum voor Scheepsarcheologie is het wrak ingedeeld in de categorie 'terrein met zeer hoge archeologische waarde'.

LZ 5  Mnr: 12427 / Wnr: 29023

Het inkuilen van een scheepwrak vergt een goede logistieke planning en de nodige mankracht.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer