Een vissersschip van het type bons, schokker of pluut uit de achttiende eeuw, Zeewolde.
In 1981 is er een melding gedaan van een scheepswrak dat op kavel GZ 59 is aangetroffen. In 1982 is er door het voormalige Centrum voor Scheepsarcheologie een verkennend onderzoek uitgevoerd. De locatie van het wrak ligt tussen de Vogelweg, de Gruttoweg en de duikertocht.
Het wrak is een vissersschip van het type bons, schokker of pluut en dateert uit de achttiende eeuw. De lengte van het wrak is 13,25 m bij 4,5 m. Het schip heeft een opvallend rechte voorsteven. Het achterdek is circa 2,4 m lang en voorzien van een luik. Vermoedelijk heeft het schip twee masten gehad.
Het wrak is bijzonder compleet bewaard gebleven. Het schip bestaat uit eiken- en grenenhout. De kwaliteit van het hout was goed.
Bijzonder is dat tijdens de verkenning het roer, dat nog aan de achtersteven vastzat, is aangetroffen. Ook is er een pokhouten schijf gevonden. Na de documentatie is het schip ingekuild om het te reserveren voor onderzoek in de (verre) toekomst.
Na het inkuilen is er op initiatief van de grondeigenaar een kunstwerk op de locatie van het wrak geplaatst. Het kunstwerk bestaat uit twee masten die verwijzen naar de tweemaster die zich onder de grond bevindt. Op de twee masten zijn nestkasten geplaatst voor roofvogels. De achterliggende gedachte is dat de roofvogels knaagdieren, zoals veldmuizen en konijnen, afschrikken waardoor er minder schade aan de landbouwgewassen ontstaat.

GZ 59  Mnr: 12425 / Wnr: 29014

Het roer en de achtersteven constructie. Halverwege het roer is de lat aanwezig waar het helmhout op rustte.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer