Een modderschouw uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, Lelystad
Het schip is in 1966 gevonden bij drainagewerkzaamheden op kavel B 19. In 1972 is het vaartuig, dat ten noordwesten van de hoek van de Kopenhagerlaan in de Schouw in Lelystad lag, onderzocht en opgraven. Het voorschip staat tentoongesteld bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum. Het is een platboomd vaartuig met een lengte van 14 m en een breedte van 3,5 m. Het heeft een karveel gebouwd vlak en rechte, vallende stevens. De kim is hoekig en de zijden zijn overnaads. Opvallend zijn twee zware schotten die het ruim begrenzen, waardoor het schip in drie compartimenten is verdeeld: het ruim en twee kotten. De schotten zijn met behulp van houten pennen en zogenaamde rozebouten aan het vlak en de zijden bevestigd. De kotten waren toegankelijk door een luik in respectievelijk het voor- en achterdek. De voorwerpen in het achterschip, o.a. twee boezemschoppen en een paar modderlaarzen, wijzen op het gebruik van het schip als modderschouw. De vondst van een hangslot gaf aan dat de luiken konden worden afgesloten. Bij het onderhoud van de haven van Amsterdam werden grote hoeveelheden slib opgebaggerd, dat vervolgens moest worden afgevoerd. Meestal werden hier kleine schuiten voor gebruikt. De bagger werd gelost in de rietlanden ten westen van de stad.

OB 19  Wnr.: 55048

Vondsten uit een scheepswrak, opgegraven op kavel B.19. Rozebout met krammen van het schip, een messing tabaksdoos en een gesp.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer