Een vrachtschip uit het derde kwart van de achttiende eeuw, Zeewolde.
Het wrak dat op kavel LZ 26 is aangetroffen is in 1974 door het voormalige Centrum voor Scheepsarcheologie verkend. In 1980 is een herverkenning uitgevoerd. De locatie van de vindplaats ligt tussen de Bosruitertocht en de Bosruiterweg.
Het betreft een vrachtschip waarvan de boorden overnaads zijn gebouwd. Het vlak is karveel gebouwd. Het schip was 17,5 m lang en circa 5 m breed. Tijdens de verkenning verkeerde het scheepshout in redelijke staat. Bij het afprikken met prikijzers werd duidelijk dat het wrak vrij compleet aanwezig was. Bij de tweede verkenning bleek dat het wrak door machinale werkzaamheden, die na de eerste verkenning hebben plaatsgevonden, behoorlijk was beschadigd. Het schip is onder zware slagzij over stuurboord afgezonken.
Een bijzondere vondst die in het wrak is aangetroffen is een bronzen muntstuk van de stad Utrecht uit het jaar 1767. Op basis van de munt en het bodemprofiel is vastgesteld dat het schip in het derde kwart van de achttiende eeuw is vergaan.

LZ 26  Mnr: 12428 / Wnr: 29026

Een deel van de inventaris van het wrak.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer