Een karveel gebouwd vissersschip uit het midden van de zestiende eeuw, Zeewolde.
In 1972 is op kavel JZ 41, tussen de Ooievaarsweg en de Knardijk, bij het graven van een sloot een scheepswrak aangetroffen. Na de melding is in hetzelfde jaar door het voormalige Centrum voor Scheepsarcheologie een verkenning uitgevoerd. In 1980 is er een herverkenning uitgevoerd. De huidige locatie waar het wrak is gevonden is tussen de Ooievaarsweg en de Knardijk.
Het scheepswrak is een karveel gebouwd vissersschip dat behoort tot het type waterschip. Vermoedelijk is het wrak in het midden van de zestiende eeuw vergaan.
Tijdens het graven van de sloot is het voorschip tot op de bodem ernstig beschadigd. Ook de voor- en achtersteven en de bovenkant van de stuurboordzijde waren tijdens de verkenning in 1972 niet meer aanwezig. Het schip was ongeveer 17,6 m lang en 6,2 m breed. Er is tijdens het onderzoek geen inventaris aangetroffen. Op het voor- en achterschip zijn wel ballaststenen gevonden.
Doordat de hoogste delen van het wrak tot in de bouwvoor aanwezig waren, is het wrak aangetast door uitdroging. De kwaliteit van de dieper gelegen delen was aanzienlijk beter.

JZ 41  Mnr: 12552 / Wnr: 29000

Een kijkje in de eerste proefsleuf. Het ontbrekende deel van het achterschip is verwijderd door graafmachines bij het graven van de kavelsloot.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer