Een overnaads gebouwd vrachtschip uit de tweede helft van de zestiende eeuw, Zeewolde.
In 1979 is tijdens landbouwwerkzaamheden een wrak aangetroffen op kavel NZ 103. In hetzelfde jaar door is het voormalige Centrum voor Scheepsarcheologie een verkenning uitgevoerd. De locatie van de vindplaats is gelegen tussen de Gooimeerdijk-Oost, de Nekkelveldweg en de Eemmeerdijk.
Het wrak is een vrachtschip waarvan de overnaads gebouwde huid aan de binnenkant is gesinteld. Het scheepswrak is 16 m lang en 4 m breed. Door de hoge ligging van het wrak zijn de hoogste delen flink aangetast door uitdroging. Op basis van het grondprofiel dateert het schip vermoedelijk uit de tweede helft van de zestiende eeuw.
Na de documentatie is de vindplaats ingedeeld in de categorie 'terrein met zeer hoge archeologische waarde'.


NZ 103  Mnr: 12409 / Wnr: 29027
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer