Een vrij compleet wrak van een vrachtschip uit de zeventiende eeuw, Zeewolde.
In 1972 is tijdens het greppeltrekken op kavel MZ 25, tussen de Knardijk en de Ooievaarsplas, een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar is een verkennend onderzoek uitgevoerd door het voormalige Centrum voor Scheepsarcheologie.
Het scheepswrak is een klein vrij compleet vrachtschip uit de zeventiende eeuw. Beide boorden en de achtersteven waren in het maaiveld zichtbaar. Het vrachtschip was 18 m lang en 5 m breed.
De lading was voor een groot deel intact. In het achterschip is een groot aantal roodbakken ongeglazuurde plavuizen aangetroffen. Ook de vet- of vlamkolen die in het ruim aanwezig waren zijn een deel van de lading geweest. Een andere interessante vondst is de zool van een kinderschoen. Dit toont aan dat er vermoedelijk een gezin aan boord van het schip is geweest.
Na de verkenning is het vrachtschip ingekuild om het te reserveren voor onderzoek in de toekomst.

MZ 25  Mnr: 12467 / Wnr: 29002
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer