Een zwaargebouwd vissersschip uit de zeventiende eeuw, Zeewolde
Het schip dat op kavel HZ 9 in 1979 is aangetroffen, is door het toenmalige Centrum voor Scheepsarcheologie in hetzelfde jaar verkend.
Het wrak is onder lichte slagzij in de klei afgezonken, en verkeerde in zeer goede staat. Het betreft een zwaar karveel gebouwd vissersschip uit de zeventiende eeuw. Het waterschip was 18 m lang en 6 m breed. Bij de verkenning zijn verschillende vondsten aangetroffen waaronder een ijzeren haardplaats.
Na de verkenning is het wrak in 1980 ingekuild. De vindplaats is ingedeeld in de categorie 'terrein met zeer hoge archeologische waarde'.
Vlakbij kavel HZ 9 zijn in de berm, vlakbij de kruising van de Dodaarsweg en de Ibisweg, enige tijd na het onderzoek fragmenten van een roer gevonden. De fragmenten zijn meegenomen voor nader onderzoek. Het vermoeden bestaat dat deze fragmenten afkomstig zijn van het ingekuilde vissersschip. De fragmenten van het roer zijn op schaal getekend en geconserveerd.

HZ 9  Mnr: 12462 / Wnr: 29004

De proefsleuf geeft een kijk op het vergane vaartuig.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer