Een scheepsfragment van een vrachtschip, datering onbekend, Zeewolde
Op kavel Pz 52 is op 28 februari 1974 tijdens het mengwoelen een houtfragment aangetroffen waarvan werd vermoed dat het van een schip afkomstig was. In hetzelfde jaar is er verkennend onderzoek gedaan naar het fragment. De locatie van de vindplaats ligt ten noorden van de Bosruiterweg en ten westen van de Spiekweg.
Tijdens de verkenning is er inderdaad een scheepsfragment op de vindplaats aangetroffen. Door het peilen met prikijzers konden de afmetingen van het scheepsfragment worden vastgesteld. De lengte was 14 m en de breedte 3,40 m. Het fragment kon niet worden gedateerd. Het scheepshout is afkomstig van een vrachtschip dat actief in de binnenvaart is geweest.
Het wrak bevond zich tijdens de verkenning gedeeltelijk boven het maaiveld. Het fragment is een deel van het vlak, dat was samengesteld uit dikke planken en leggers onderling verbonden met houten pennen. Van de rest van het wrak was niets meer aanwezig.
Dat er tijdens de verkenning van de rest van het schip niets meer aanwezig was, is goed te verklaren. Op de vindplaats is namelijk een dik pakket zand aanwezig waar het schip vermoedelijk op kapot is geslagen. Doordat het wrak niet weg kon zinken in het zand, was het niet beschermd tegen beschadiging door natuurlijke erosie en landbouwmachines. Na de verkenning en documentatie is het fragment opgeruimd.


PZ 25  Wnr: 55241
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer