Een scheepsfragment van een bewapende tjalk uit circa 1670, Zeewolde.
Na een melding in 1976 is een jaar later een verkennend onderzoek uitgevoerd door het toenmalige Centrum voor Scheepsarcheologie. In 1982 is een herverkenning uitgevoerd. Het scheepswrak ligt op kavel MZ 8, dat op de kruising van de Schollevaarweg en de Roerdompweg gelegen is.
Het betreft een scheepsfragment van een voor- of achterschip. Een deel van het vlak met enkele liggers, een deel van de scheepshuid met kromhouten en oplangers met wegering. Het vlak is 1,5 m bij 2 m. De huid is 1,5 bij 1,5 m groot. Tijdens de herverkenning is het fragment vrijgegraven, schoongemaakt en gefotografeerd. Na de documentatie zijn de stukken gedemonteerd en uit de grond gehaald.
Opvallend is dat elke huidgang van het fragment in het midden is voorzien van een versieringsgroef. De spijkers die in het schip zijn gebruikt, hebben een opvallende massieve kleine kop. Deze bijzondere details zijn ook aangetroffen bij het schip dat op kavel KO 45 is opgegraven. Het schip dat daar is onderzocht was een bewapende tjalk uit circa 1670. Het gehele achterschip ontbrak; het gevolg van een explosie. Het scheepsdeel van kavel MZ 8 is vermoedelijk het ontbrekende achterschip van deze tjalk.

MZ 8  Wnr: 55214

Een fragment van de achtersteven met een deel van een zandstrook.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer