Een klein vissersschip uit de tweede helft van de achttiende eeuw, Zeewolde.
Tijdens landbouwwerkzaamheden is in 1975 op kavel LZ 8, aan de Schollevaarweg, een scheepswrak aangetroffen. Twee jaar later is er een verkennend onderzoek uitgevoerd.
Het aangetroffen schip is een klein overnaads gebouwd vissersscheepje voor de kustvisserij. Het vissersscheepje hoort thuis in de familie van de punters, pluten, bonzen en schokkers. Zeer waarschijnlijk is het scheepje een 'zeepunter'. De bun en de mastbank zijn compleet aangetroffen. De voor- en achtersteven zijn door landbouwwerkzaamheden beschadigd. Het schip was 9 m lang en 2,20 m breed en is met slagzij is afgezonken. De beide boorden tussen de mastbank en de bun zijn aan de bovenkant beschadigd. Tijdens de bouw van het scheepswrak is overwegend gebruik gemaakt van eikenhout. De datering van het schip is de tweede helft van de achttiende eeuw.

LZ 8  Wnr: 55212

De bakboordzijde van het wrak. Achter de trog ligt een ankersteen waar een ring aan is bevestigd.

Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
colofon | disclaimer