Een karveel gebouwd vrachtschip, Lelystad
Op kavel A 94 in Oostelijk Flevoland, even ten zuiden van de Bronsweg en ten oosten van de Beginweg, zijn in 1965 de restanten aangetroffen van een karveel gebouwd vrachtschip. Karveel wil zeggen dat de planken, die de huid van het schip vormen, tegen elkaar aanliggen. Deze bouwwijze wijst er op dat de scheepsresten in ieder geval dateren van na het midden van de zestiende eeuw. Een andere veel gebruikte manier om de huid van een schip te bouwen wordt overnaads genoemd. Bij deze wijze van bouwen overlappen de huidplanken elkaar dakpansgewijs. Vanwege de incompleetheid van de scheepsvondst is de wraklocatie vrijgegeven en niet verder onderzocht. Gegevens betreffende de afmetingen, datering en eventueel aanwezige inventaris of lading ontbreken.

OA 94  Wnr.: 60247Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer