Disclaimer
Zorgvuldigheid
Bij de samenstelling van de informatie op deze site wordt door de makers grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden voorkomen en/of de inhoud kan onvolledig zijn ten gevolge van menselijke vergissingen of technische storingen. Nieuw Land en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Lelystad kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequente en speciale schade, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, producten of diensten aangeboden door deze website. Nieuw Land is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Gebruik van de informatie
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuw Land en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Lelystad de aangeboden informatie te kopiƫren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. Voor eventuele overname van informatie of herpublicatie kan contact opgenomen worden met Nieuw Land of de RCE. Voor contactgegevens zie de contactpagina.

Tenzij anders vermeld, berusten de rechten van de afbeeldingen die op deze website worden getoond bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Lelystad.
Deze website wordt in de toekomst verder uitgebreid met nieuwe beschrijvingen van scheepswrakken.
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
colofon | disclaimer